KSG kent een klachten- en klokkenluidersregeling. Op deze pagina leest u meer over deze twee regelingen.

De regelingen zijn gebaseerd op de volgende bepalingen:

  • Wet toezicht Accountantsorganisaties (WTA)
  • Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA)
  • Verordening accountantsorganisaties (VAO)

De procedures en exacte inhoud van de klachten- en klokkenluidersregeling kunt u bekijken en downloaden doormiddel van onderstaande knoppen.

Downloaden klachtenregeling Downloaden klokkenluidersregeling