Ondernemen is vooruitzien. Op de juiste manier inspelen op kansen en bedreigingen, ook financieel. Wij sparren graag met u om zo te zorgen voor een zo optimaal mogelijke bedrijfsvoering. Ons doel is om u scherp te houden over investeringen en prognoses, financiële planning, risicospreiding en de continuïteit van uw onderneming. Wij kunnen u adviseren en bijstaan bij al uw ondernemersvraagstukken. Wij adviseren niet enkel startende ondernemers die de markt nog moeten verkennen maar ook ondernemers die het klappen van de zweep al kennen en voor nieuwe vragen komen te staan. Bij zaken als het aan- en verkopen van bedrijven en het indienen van financieringsaanvragen staan wij u graag bij met onze kennis en ervaring. Onze dienstverlening op het gebied van bedrijfsadvies omvat onder andere:

 • begeleiding van overnames / fusies / bedrijfsopvolging; 
 • begeleiding bij het indienen van financieringsaanvragen; 
 • begeleiding in faillissement en doorstart; 
 • start-up begeleiding; 
 • opstellen van ondernemingsplannen en begrotingen; 
 • organisatieadvies;
 • subsidies.
Bedrijfsovername omdat u een familiebedrijf heeft? Er kan een moment komen dat bedrijfsopvolging ter sprake komt. Onze adviseurs van KSG, accountants & belastingadviseurs zijn proactief en gaan daarom in een vroeg stadium met u daarover in gesprek. De mogelijkheden zetten wij op een heldere wijze uiteen. Bedrijfsopvolging is een belangrijk stap en moet een goed gevoel geven. 
Daarnaast denkt KSG, accountants & belastingadviseurs ook graag actief mee bij een eventuele bedrijfsovername of fusie. Dit is een belangrijke stap voor u en uw onderneming, zowel wanneer u de kopende als verkopende partij bent. Hetzelfde geldt voor splitsingen, waarbij aandeelhouders uittreden of bedrijfsonderdelen worden opgesplitst. Een bedrijf overnemen is een mooie kans. Aan de andere kant vraagt het om een grotere financiering. 

Bij elke wijziging in de ondernemingsstructuur, zult u in aanraking komen met een breed scala aan juridische en fiscale aspecten. Het is daarbij van essentieel belang dat uw positie daarbij wordt gewaarborgd en vertegenwoordigd. Wij beschikken over een brede deskundigheid en hebben een ruime ervaring in het begeleiden van overnames en overdrachten, zowel binnen de eigen ondernemingsstructuur en familiegroep alsook bij overnames van en door derden. Waar nodig begeleiden wij u in het overnametraject en voeren wij overleg met externe partijen zoals onder meer (de adviseurs van) de wederpartij, notaris en de autoriteiten. Ons streven tezamen met u bestaat uiteindelijk uit een geslaagde overname!
Wij staan voor een deskundig advies op het gebied van investeringen en financieringen. Efficiency en kwaliteit staan daarbij voorop. Ondernemen is niet alleen geweldig mooi, maar ook complex en risicovol. Daarom is een kritisch klankbord geen overbodige luxe. Graag begeleiden wij u bij het onderhandelen over voorwaarden, rentetarieven of aflossingstermijnen bij financieringen en zijn wij u graag behulpzaam bij het indienen van financieringsaanvragen.
Zit uw bedrijf in zwaar weer? Dreigt een faillissement terwijl u het bedrijf wilt voortzetten? Kan een doorstart worden gemaakt? Maar wanneer maakt u een doorstart en op welke wijze is dat mogelijk?

Ondanks het feit dat in principe altijd alle inzet gericht moet zijn op het redden van de bestaande onderneming van de ondergang, kan het op een bepaald moment soms beter zijn om zich te richten op een realisatie van een succesvolle doorstart van de faillerende onderneming. Vaak kan een goed voorbereide doorstart het bedrijf weer de nodige elan geven om zo weer succesvol te gaan ondernemen. Wij staan u in deze trajecten graag terzijde in het opzetten van een nieuwe bedrijfsstructuur en in de besprekingen en onderhandeling met de diverse partijen.
Heeft u een startend bedrijf? Dan helpen wij u graag op weg door middel van begeleiding en ondersteuning. Wij geven u graag advies over de opzet van de financiële huishouding of organisatiestructuren van uw startende onderneming. U vraagt zich wellicht af welke rechtsvorm in uw situatie het meest interessant en verstandig is en hoe het oprichten van bijvoorbeeld een BV werkt. KSG, accountants & belastingadviseurs is u hierbij graag behulpzaam. Bij startup begeleiding kunt u denken aan de volgende werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten:

 • het begeleiden van bijvoorbeeld nieuwe en kleine ondernemers, zzp-er of mkb-er;
 • volledige ondersteuning met behulp van moderne geautomatiseerde boekhoudkundige verwerking;
 • volledige ondersteuning fiscale en administratieve verplichtingen.
Als u een (nieuw) bedrijf wil opstarten of als bestaand bedrijf wil doorgroeien dan heeft u een ondernemingsplan nodig. Dit plan bestaat enerzijds uit een marketingplan en anderzijds uit een financieel plan. Bij het financieel plan dient bijvoorbeeld aan bod te komen hoeveel geld er benodigd is voor het starten van de onderneming en waar u dit geld vandaan wilt halen. Maar ook dient er een exploitatiebegroting (opbrengsten en kosten in de eerste drie jaar) en een liquditeitsbegroting te worden opgesteld, met daarin het verloop van de inkomsten en uitgaven. Zo’n financiële analyse is niet alleen voor de bank of subsidieverstrekkers van belang, maar is ook voor uzelf van belang. Op deze wijze krijgt u inzicht in de financiële mogelijkheden van uw bedrijf. Wij zijn u dan ook graag van dienst bij het opstellen van ondernemingsplannen en begrotingen.
De administratieve organisatie (AO) van uw bedrijf is een complexe aangelegenheid en een wezenlijk onderdeel binnen elk bedrijf. Een juiste en betrouwbare administratieve organisatie is nodig voor een juiste financiële verantwoording en voor het verkrijgen van een positieve accountantsverklaring. Een AO bestaat uit diverse onderdelen waarin wij u kunnen adviseren en ondersteunen, u kunt daarbij denken aan:

 • beschrijving van de processen;
 • vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op functie- en afdelingsniveau;
 • vastleggen van risico’s en maatregelen van interne controle (IC);
 • kwaliteitsverbetering, kwaliteitstoetsing, en voortgangsbewaking;
 • managementrapportages omtrent processen, risico’s en interne controle (IC).
Het ontwikkelen van nieuwe producten, processen en diensten is voor u een must voor de continuïteit, verbetering en groei. Het komt vaak voor dat bedrijven die recht hebben op subsidie daar geen gebruik van maken omdat ze de mogelijkheden niet kennen of weinig tijd hebben voor het indienen van (vaak) lastige aanvragen. Wij zijn u hierbij graag van dienst. U kunt daarbij denken aan onder andere de volgende werkzaamheden: 

 • het opsporen van toepasbare subsidiemogelijkheden;
 • het begeleiden en/of het opstellen van een subsidieaanvraag;
 • in overleg treden met de subsidieverstrekkers;
 • verzorgen van eventuele afrekeningen met de subsidieverstrekkers;
 • het voeren van overleg met onze interne accountants indien een accountantsverklaring bij de afrekening nodig is.
Met onze expertise en ervaring adviseren we u graag bij het indienen van subsidieaanvragen en nemen wij u, indien gewenst, het aanvraagtraject uit handen.

Overnames, fusies en opvolging

Bedrijfsovername omdat u een familiebedrijf heeft? Er kan een moment komen dat bedrijfsopvolging ter sprake komt. Onze adviseurs van KSG, accountants & belastingadviseurs zijn proactief en gaan daarom in een vroeg stadium met u daarover in gesprek. De mogelijkheden zetten wij op een heldere wijze uiteen. Bedrijfsopvolging is een belangrijk stap en moet een goed gevoel geven. 
Daarnaast denkt KSG, accountants & belastingadviseurs ook graag actief mee bij een eventuele bedrijfsovername of fusie. Dit is een belangrijke stap voor u en uw onderneming, zowel wanneer u de kopende als verkopende partij bent. Hetzelfde geldt voor splitsingen, waarbij aandeelhouders uittreden of bedrijfsonderdelen worden opgesplitst. Een bedrijf overnemen is een mooie kans. Aan de andere kant vraagt het om een grotere financiering. 

Bij elke wijziging in de ondernemingsstructuur, zult u in aanraking komen met een breed scala aan juridische en fiscale aspecten. Het is daarbij van essentieel belang dat uw positie daarbij wordt gewaarborgd en vertegenwoordigd. Wij beschikken over een brede deskundigheid en hebben een ruime ervaring in het begeleiden van overnames en overdrachten, zowel binnen de eigen ondernemingsstructuur en familiegroep alsook bij overnames van en door derden. Waar nodig begeleiden wij u in het overnametraject en voeren wij overleg met externe partijen zoals onder meer (de adviseurs van) de wederpartij, notaris en de autoriteiten. Ons streven tezamen met u bestaat uiteindelijk uit een geslaagde overname!

Financieringsaanvragen

Wij staan voor een deskundig advies op het gebied van investeringen en financieringen. Efficiency en kwaliteit staan daarbij voorop. Ondernemen is niet alleen geweldig mooi, maar ook complex en risicovol. Daarom is een kritisch klankbord geen overbodige luxe. Graag begeleiden wij u bij het onderhandelen over voorwaarden, rentetarieven of aflossingstermijnen bij financieringen en zijn wij u graag behulpzaam bij het indienen van financieringsaanvragen.

Faillissement en doorstart

Zit uw bedrijf in zwaar weer? Dreigt een faillissement terwijl u het bedrijf wilt voortzetten? Kan een doorstart worden gemaakt? Maar wanneer maakt u een doorstart en op welke wijze is dat mogelijk?

Ondanks het feit dat in principe altijd alle inzet gericht moet zijn op het redden van de bestaande onderneming van de ondergang, kan het op een bepaald moment soms beter zijn om zich te richten op een realisatie van een succesvolle doorstart van de faillerende onderneming. Vaak kan een goed voorbereide doorstart het bedrijf weer de nodige elan geven om zo weer succesvol te gaan ondernemen. Wij staan u in deze trajecten graag terzijde in het opzetten van een nieuwe bedrijfsstructuur en in de besprekingen en onderhandeling met de diverse partijen.

Startup begeleiding

Heeft u een startend bedrijf? Dan helpen wij u graag op weg door middel van begeleiding en ondersteuning. Wij geven u graag advies over de opzet van de financiële huishouding of organisatiestructuren van uw startende onderneming. U vraagt zich wellicht af welke rechtsvorm in uw situatie het meest interessant en verstandig is en hoe het oprichten van bijvoorbeeld een BV werkt. KSG, accountants & belastingadviseurs is u hierbij graag behulpzaam. Bij startup begeleiding kunt u denken aan de volgende werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten:

 • het begeleiden van bijvoorbeeld nieuwe en kleine ondernemers, zzp-er of mkb-er;
 • volledige ondersteuning met behulp van moderne geautomatiseerde boekhoudkundige verwerking;
 • volledige ondersteuning fiscale en administratieve verplichtingen.

Ondernemingsplannen en begrotingen

Als u een (nieuw) bedrijf wil opstarten of als bestaand bedrijf wil doorgroeien dan heeft u een ondernemingsplan nodig. Dit plan bestaat enerzijds uit een marketingplan en anderzijds uit een financieel plan. Bij het financieel plan dient bijvoorbeeld aan bod te komen hoeveel geld er benodigd is voor het starten van de onderneming en waar u dit geld vandaan wilt halen. Maar ook dient er een exploitatiebegroting (opbrengsten en kosten in de eerste drie jaar) en een liquditeitsbegroting te worden opgesteld, met daarin het verloop van de inkomsten en uitgaven. Zo’n financiële analyse is niet alleen voor de bank of subsidieverstrekkers van belang, maar is ook voor uzelf van belang. Op deze wijze krijgt u inzicht in de financiële mogelijkheden van uw bedrijf. Wij zijn u dan ook graag van dienst bij het opstellen van ondernemingsplannen en begrotingen.

Organisatieadvies (AO)

De administratieve organisatie (AO) van uw bedrijf is een complexe aangelegenheid en een wezenlijk onderdeel binnen elk bedrijf. Een juiste en betrouwbare administratieve organisatie is nodig voor een juiste financiële verantwoording en voor het verkrijgen van een positieve accountantsverklaring. Een AO bestaat uit diverse onderdelen waarin wij u kunnen adviseren en ondersteunen, u kunt daarbij denken aan:

 • beschrijving van de processen;
 • vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op functie- en afdelingsniveau;
 • vastleggen van risico’s en maatregelen van interne controle (IC);
 • kwaliteitsverbetering, kwaliteitstoetsing, en voortgangsbewaking;
 • managementrapportages omtrent processen, risico’s en interne controle (IC).

Subsidies

Het ontwikkelen van nieuwe producten, processen en diensten is voor u een must voor de continuïteit, verbetering en groei. Het komt vaak voor dat bedrijven die recht hebben op subsidie daar geen gebruik van maken omdat ze de mogelijkheden niet kennen of weinig tijd hebben voor het indienen van (vaak) lastige aanvragen. Wij zijn u hierbij graag van dienst. U kunt daarbij denken aan onder andere de volgende werkzaamheden: 

 • het opsporen van toepasbare subsidiemogelijkheden;
 • het begeleiden en/of het opstellen van een subsidieaanvraag;
 • in overleg treden met de subsidieverstrekkers;
 • verzorgen van eventuele afrekeningen met de subsidieverstrekkers;
 • het voeren van overleg met onze interne accountants indien een accountantsverklaring bij de afrekening nodig is.
Met onze expertise en ervaring adviseren we u graag bij het indienen van subsidieaanvragen en nemen wij u, indien gewenst, het aanvraagtraject uit handen.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs