Als u als werkgever zijnde personeel in dienst heeft dan heeft u te maken met specifieke wet- en regelgeving die in hoog tempo veranderd. Dit vraagt om advies en begeleiding die op uw specifieke situatie is toegesneden. Wanneer u meer personeel in dienst heeft nemen ook de vragen toe. Wat kan wel en wat kan niet in een arbeidsovereenkomst worden opgenomen? Waar moet op worden gelet bij het aannemen van nieuw personeel? Hoe vaak mag een contract voor bepaalde tijd worden verlengd? 
KSG, accountants & belastingadviseurs is u hierbij graag van dienst. Onze deskundigen op het gebied van P&O en salarisverwerking zijn op de hoogte van cao-informatie en relevante wetswijzigingen. Wij kunnen voor u onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

  • het opstellen van een personeelsplanning, het werven en selecteren van personeel;
  • het opstellen van arbeidsovereenkomsten;
  • het verzorgen van de complete salarisadministratie waaronder het verzorgen van periodieke salarisberekeningen met loonstroken, het aan- en afmelden van de werknemers en het doorgeven van mutaties aan bedrijfsverenigingen;
  • het verzorgen van eventuele afrekeningen met subsidieverstrekkers;
  • verstrekken van adviezen op het gebied van sociale verzekeringen.
Als u personeel in loondienst neemt dan kan dat voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Afspraken over loon, het aantal uur dat iemand gaat werken, vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaarden dienen in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen. Wij kunnen voor u alle typen arbeidsovereenkomsten opstellen. U kunt dan denken aan contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd, nuluren of min-max contracten. Daarnaast zijn wij u ook graag behulpzaam bij het opstellen van concurrentie, relatie of geheimhoudingsbedingen. Ook over de inhoud van de arbeidsovereenkomsten denken onze deskundigen graag met u mee. Heeft u al een goede arbeidsovereenkomst, maar wilt u deze graag laten checken of up to date maken? Ook dat is bij KSG, accountants & belastingadviseurs mogelijk. 

Taken en verantwoordelijkheden worden doorgaans vastgelegd in een functiebeschrijving. Hierbij is het belangrijk niet alleen te kijken naar het verleden of de huidige situatie. Het is raadzaam om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de taakinhoud en de persoonsvereisten. Hierbij moet onder andere worden gekeken naar de strategische beleidsplannen. Wij kunnen u helpen een goed doordachte functie- en taakomschrijving op te stellen die past bij de huidige en toekomstige organisatie waarbij taken en functies duidelijk beschreven zijn om zo rust en transparantie te creëren.
Werkgevers laten veel premiekortingen, subsidies en voorzieningen voor personeel onbenut. Marktpartijen benaderen buiten u om uw klanten om te onderzoeken of in het bedrijf premiekortingen en subsidies kunnen worden behaald. 

Wij zorgen ervoor dat u pro-actief wordt geadviseerd waardoor niet alleen u maar ook uw medewerkers optimaal kunnen profiteren van alle voorhanden personeelsubsidies. In plaats van zelf op zoek te moeten gaan in de wirwar van subsidieregelingen en premiekortingen voor personeel, zorgen wij voor inzicht en duidelijkheid over de eventuele subsidiemogelijkheden.
Als werkgever kunt u ten aanzien van uw personeel te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid of bijvoorbeeld het verlies van arbeidsuren. Onze deskundigen kennen de sociale wetgeving en kunnen u adviseren over verzuimuitkeringen maar ook over werkloosheidsuitkeringen. Ook voor advies over onderwerpen als ouderschapsverlof, vervroegde uittreding, zorgverlof, levensloopregeling en andere sociale regelingen helpen wij u graag op weg.
De administratie, verwerking en de uitbetaling van salarissen aan uw personeel is een maandelijks terugkerende taak. De salarisverwerking is daarnaast één van de meest gevoelige onderdelen binnen een onderneming. Juist om deze reden is het van belang dat dit efficiënt geschiedt en door de snel veranderende en complexe wet- en regelgeving is het opstellen van correcte salarisstroken niet altijd eenvoudig. Onze deskundigen op het gebied van P&O en salarisverwerking, die beschikken over de benodigde kennis en ervaring, nemen u graag werk uit handen. 

Of het nu gaat om het uitbesteden van de volledige salarisverwerking of slechts een deel ervan, wij zijn u graag van dienst. Wij maken voor de verwerking van de loonadministratie gebruik van Salarisonline. U als werkgever kunt ook toegang krijgen tot deze online toepassing waarbij u 24/7 toegang heeft tot uw salarisadministratie en uw personeelsgegevens.

Arbeidsovereenkomsten, functie en taakomschrijvingen

Als u personeel in loondienst neemt dan kan dat voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Afspraken over loon, het aantal uur dat iemand gaat werken, vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaarden dienen in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen. Wij kunnen voor u alle typen arbeidsovereenkomsten opstellen. U kunt dan denken aan contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd, nuluren of min-max contracten. Daarnaast zijn wij u ook graag behulpzaam bij het opstellen van concurrentie, relatie of geheimhoudingsbedingen. Ook over de inhoud van de arbeidsovereenkomsten denken onze deskundigen graag met u mee. Heeft u al een goede arbeidsovereenkomst, maar wilt u deze graag laten checken of up to date maken? Ook dat is bij KSG, accountants & belastingadviseurs mogelijk. 

Taken en verantwoordelijkheden worden doorgaans vastgelegd in een functiebeschrijving. Hierbij is het belangrijk niet alleen te kijken naar het verleden of de huidige situatie. Het is raadzaam om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de taakinhoud en de persoonsvereisten. Hierbij moet onder andere worden gekeken naar de strategische beleidsplannen. Wij kunnen u helpen een goed doordachte functie- en taakomschrijving op te stellen die past bij de huidige en toekomstige organisatie waarbij taken en functies duidelijk beschreven zijn om zo rust en transparantie te creëren.

Personeelsubsidie

Werkgevers laten veel premiekortingen, subsidies en voorzieningen voor personeel onbenut. Marktpartijen benaderen buiten u om uw klanten om te onderzoeken of in het bedrijf premiekortingen en subsidies kunnen worden behaald. 

Wij zorgen ervoor dat u pro-actief wordt geadviseerd waardoor niet alleen u maar ook uw medewerkers optimaal kunnen profiteren van alle voorhanden personeelsubsidies. In plaats van zelf op zoek te moeten gaan in de wirwar van subsidieregelingen en premiekortingen voor personeel, zorgen wij voor inzicht en duidelijkheid over de eventuele subsidiemogelijkheden.

Sociale verzekeringen

Als werkgever kunt u ten aanzien van uw personeel te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid of bijvoorbeeld het verlies van arbeidsuren. Onze deskundigen kennen de sociale wetgeving en kunnen u adviseren over verzuimuitkeringen maar ook over werkloosheidsuitkeringen. Ook voor advies over onderwerpen als ouderschapsverlof, vervroegde uittreding, zorgverlof, levensloopregeling en andere sociale regelingen helpen wij u graag op weg.

Salarisadministratie

De administratie, verwerking en de uitbetaling van salarissen aan uw personeel is een maandelijks terugkerende taak. De salarisverwerking is daarnaast één van de meest gevoelige onderdelen binnen een onderneming. Juist om deze reden is het van belang dat dit efficiënt geschiedt en door de snel veranderende en complexe wet- en regelgeving is het opstellen van correcte salarisstroken niet altijd eenvoudig. Onze deskundigen op het gebied van P&O en salarisverwerking, die beschikken over de benodigde kennis en ervaring, nemen u graag werk uit handen. 

Of het nu gaat om het uitbesteden van de volledige salarisverwerking of slechts een deel ervan, wij zijn u graag van dienst. Wij maken voor de verwerking van de loonadministratie gebruik van Salarisonline. U als werkgever kunt ook toegang krijgen tot deze online toepassing waarbij u 24/7 toegang heeft tot uw salarisadministratie en uw personeelsgegevens.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs