KSG, accountants & belastingadviseurs beschikt over een team van ervaren en deskundige accountants. Naast het geven van een oordeel over de jaarrekening en andere financiële verantwoordingen richten wij ons ook op de onderneming en de ondernemer. Wij zien het als onze taak om toegevoegde waarde te leveren aan de onderneming en op te treden als sparringpartner voor de ondernemer. Dit richt zich o.a. op een betere beheersing van de onderneming en het verbeteren van de winstgevendheid. Onder "Accountancy" rangschikken wij onderstaande accountantsdiensten: 

  • controleren van financiële verantwoordingen, met name jaarrekeningen; 
  • beoordelen en samenstellen van financiële verantwoordingen, met name jaarrekeningen; 
  • overige assurance opdrachten, bijvoorbeeld subsidieverantwoordingen; uitvoeren van bijzondere opdrachten zoals een due diligence onderzoek en  waardebepaling van ondernemingen;
Bij een accountantscontrole controleren wij of uw jaarrekening een juist beeld geeft van de financiële positie van uw organisatie en stellen we vast dat de jaarrekening voldoet aan wet- en regelgeving.
KSG voldoet aan alle vergunningsnormen en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Onze aanpak is origineel en op maat. Door een sterke risico-gerichte aanpak controleren wij op de essentie. Wij verdiepen ons daarbij in uw organisatie en beschikken over relevante branchekennis waardoor wij gericht te werk kunnen gaan, maar ook kunnen meedenken in aanbevelingen om de risico's binnen uw organisatie te beperken en de beheersbaarheid en winstgevendheid te verbeteren. Onze aanpak is op maat en persoonlijk waarbij duidelijke afspraken over en weer leidend zijn. Vanuit onze natuurlijke adviesfunctie combineren wij controleren met oplossingsgericht denken in oplossingen op maat.
De meest voorkomende opdracht betreft de samenstelopdracht. KSG, accountants & belastingadviseurs stelt in dat geval uw jaarrekening op. Daar KSG, accountants & belastingadviseurs een registeraccountantskantoor is verstrekken wij bij de jaarrekening een samenstellingsverklaring ondertekend door een Registeraccountant RA of een Accountant Administratieconsulent. Diverse belanghebbenden, waaronder kredietverstrekkers, hechten hier veel waarde aan. Dit onderscheid ons van een administratiekantoor. Wij bespreken met u de opgestelde jaarrekening. In deze bespreking adviseren wij u op financieel, fiscaal organisatorisch vlak. 

Een beoordelingsopdracht is een opdracht tot beoordeling van een financiële verantwoording (m.n. jaarrekeningen). Dit resulteert in een beoordelingsverklaring. Een beoordelingsverklaring geeft meer zekerheid dan een samenstellingsverklaring en minder zekerheid dan een controleverklaring. In sommige gevallen is dit in de regelgeving voorgeschreven. Soms kiest een ondernemer er bewust voor om een stukje meer zekerheid te verkrijgen over de financiële verantwoording.
Het geven van zekerheid is de kerntaak van een accountant. Indien u of een andere belanghebbende meer zekerheid wil verkrijgen ten aanzien van een financiële verantwoording dan kunt u bij ons terecht. Een veel voorkomende opdracht in dit kader betreft een subsidieverantwoording.
Accountants worden in verband met hun deskundigheid op het gebied van controle en financiën voor vele opdrachten ingeschakeld. U kunt hiervoor bij ons terecht. Wij denken dan o.a. aan due diligence onderzoeken, waardering van ondernemingen, opstelling van verkoopmemoranda, haalbaarheidsonderzoeken etc. Het resultaat van de opdracht rapporteren wij in een overzichtelijk en deskundig verslag dat u voor externe partijen kunt gebruiken.

Accountantscontrole

Bij een accountantscontrole controleren wij of uw jaarrekening een juist beeld geeft van de financiële positie van uw organisatie en stellen we vast dat de jaarrekening voldoet aan wet- en regelgeving.
KSG voldoet aan alle vergunningsnormen en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Onze aanpak is origineel en op maat. Door een sterke risico-gerichte aanpak controleren wij op de essentie. Wij verdiepen ons daarbij in uw organisatie en beschikken over relevante branchekennis waardoor wij gericht te werk kunnen gaan, maar ook kunnen meedenken in aanbevelingen om de risico's binnen uw organisatie te beperken en de beheersbaarheid en winstgevendheid te verbeteren. Onze aanpak is op maat en persoonlijk waarbij duidelijke afspraken over en weer leidend zijn. Vanuit onze natuurlijke adviesfunctie combineren wij controleren met oplossingsgericht denken in oplossingen op maat.

Beoordelingsopdracht en samenstelopdracht

De meest voorkomende opdracht betreft de samenstelopdracht. KSG, accountants & belastingadviseurs stelt in dat geval uw jaarrekening op. Daar KSG, accountants & belastingadviseurs een registeraccountantskantoor is verstrekken wij bij de jaarrekening een samenstellingsverklaring ondertekend door een Registeraccountant RA of een Accountant Administratieconsulent. Diverse belanghebbenden, waaronder kredietverstrekkers, hechten hier veel waarde aan. Dit onderscheid ons van een administratiekantoor. Wij bespreken met u de opgestelde jaarrekening. In deze bespreking adviseren wij u op financieel, fiscaal organisatorisch vlak. 

Een beoordelingsopdracht is een opdracht tot beoordeling van een financiële verantwoording (m.n. jaarrekeningen). Dit resulteert in een beoordelingsverklaring. Een beoordelingsverklaring geeft meer zekerheid dan een samenstellingsverklaring en minder zekerheid dan een controleverklaring. In sommige gevallen is dit in de regelgeving voorgeschreven. Soms kiest een ondernemer er bewust voor om een stukje meer zekerheid te verkrijgen over de financiële verantwoording.

Overige assurance-opdrachten

Het geven van zekerheid is de kerntaak van een accountant. Indien u of een andere belanghebbende meer zekerheid wil verkrijgen ten aanzien van een financiële verantwoording dan kunt u bij ons terecht. Een veel voorkomende opdracht in dit kader betreft een subsidieverantwoording.

Bijzondere opdrachten

Accountants worden in verband met hun deskundigheid op het gebied van controle en financiën voor vele opdrachten ingeschakeld. U kunt hiervoor bij ons terecht. Wij denken dan o.a. aan due diligence onderzoeken, waardering van ondernemingen, opstelling van verkoopmemoranda, haalbaarheidsonderzoeken etc. Het resultaat van de opdracht rapporteren wij in een overzichtelijk en deskundig verslag dat u voor externe partijen kunt gebruiken.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs