Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2023 de Miljoenennota 2024 en dus ook het Belastingplan 2024.

In de kabinetsplannen voor het komende jaar wordt ingezet op koopkrachtverbetering voor met name de lage inkomens door te draaien aan de knoppen van tariefschijven, heffingskortingen en belastingtarieven. De hogere inkomens, het mkb en de vermogenden betalen hiervoor deels de rekening. Welke ingrepen plaatsvinden, leest u in deze Special.

Let op! De plannen van het kabinet worden de komende periode nog in het parlement behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2024 in werking, tenzij anders is vermeld.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs