Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2022 de Miljoenennota 2023 en dus ook het Belastingplan 2023. 

In de kabinetsplannen voor het komende jaar valt op dat per 1 januari 2023 het minimumloon met tenminste 10% verhoogd wordt, de vennootschapsbelasting voor een winst tot € 200.000 wordt opgeschroefd van 15 naar 19% en dat de regels omtrent bestelauto’s worden aangescherpt.
 
Deze special bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2023 in werking, tenzij anders is vermeld.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs