De Special Lonen 2021 is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als hr-medewerker.

Deze special bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga.

Tevens bevat deze editie actuele cijfers en informatie over de Wet DBA, de auto van de zaak, een mogelijke thuiswerkvergoeding, de WKR en de Wet compensatie transitievergoeding.

De hoofdstukken 7 tot en met 10 in deze special gaan in op diverse coronagerelateerde maatregelen.

We hebben de huidige special reeds een update gegeven vanwege het nieuwe steunpakket dat in januari 2021 is gepubliceerd. 

Lees hier de update van de Special Lonen.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs