Kamervragen btw-ontduiking internetbedrijven

In 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën Kamervragen beantwoord over het ontduiken van btw door buitenlandse internetbedrijven die zich op de Nederlandse markt richten. In vervolg daarop zijn nadere vragen gesteld. Vorig jaar heeft de staatssecretaris al aangegeven dat er geen verschil in concurrentiepositie is tussen Nederlandse ondernemers en ondernemers die buiten Nederland gevestigd voor wat betreft de btw-plicht op internetdiensten aan particuliere consumenten.

De staatssecretaris heeft geen signalen ontvangen over het op grote schaal niet voldoen van btw die in Nederland verschuldigd is. Hij wil niet speculeren over de mogelijkheid dat een dergelijke situatie zou optreden. De staatssecretaris merkt op dat, als blijkt dat een ondernemer zich niet houdt aan de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving, de Belastingdienst daartegen zal optreden. Dat geldt voor buitenlandse ondernemers evenzeer als voor binnenlandse ondernemers.

De verkoop van online advertentieruimte op het internet valt onder het begrip elektronische diensten. Er is sprake van een dienst die over het internet wordt verleend, grotendeels geautomatiseerd is en zonder informatietechnologie niet kan worden verricht. Ondernemers, die deze diensten grensoverschrijdend verrichten of afnemen, moeten zich houden aan alle geldende verplichtingen, inclusief de administratieplicht.

btw ondernemers buitenlandse staatssecretaris nederlandse optreden nederland kamervragen ontduiking internetbedrijven

07-04-2016 | 06:00 | Informanagement
Deel via:

Blijf op de hoogte, geef je op voor onze maandelijkse nieuwsbrief


Of volg ons via LinkedIn/Twitter

  

Zoeken in nieuwsbank