SRA | 12-07-2013 | Leestijd:

Het kabinet heeft een voorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de AOW-partnertoeslag voor mensen met hogere inkomens vanaf 2015 in vier jaarlijkse stappen te korten of zelfs af te schaffen.

De korting gaat gelden voor AOW-ers met een inkomen (exclusief AOW) vanaf € 46.000. Bij een inkomen vanaf ongeveer € 54.000 wordt de partnertoeslag volledig afgeschaft.

Geen overgangsmaatregel
De maatregel geldt vanaf 1 januari 2015 onverkort voor elke AOW-er. Er zal wel sprake zijn van een geleidelijke invoering. Dit betekent dat in 2015 25% van de korting/afschaffing zal worden doorgevoerd, in 2016 50% en in 2017 75%. Vanaf 2018 zal de korting/afschaffing volledig zijn.

De voorgestelde maatregel is alleen van invloed op mensen die voor 1 januari 1950 geboren zijn. Al eerder is namelijk besloten dat mensen die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, vanaf 1 januari 2015 geen partnertoeslag meer krijgen.

Let op! De afschaffing/korting van de partnertoeslag is nog niet definitief. De Tweede en Eerste Kamer moeten hierover nog beslissen.

aow inkomen kamer mensen vanaf afschaffing volledig korting maatregel partnertoeslag

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs