SRA | 11-11-2011 | Leestijd:

Als u in 2011 voor meer dan € 2.200 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, zolang het totale bedrag van de investeringen minder dan € 301.800 bedraagt. De aftrek bedraagt 28% van het investeringsbedrag, maar maximaal € 15.211. Dat maximum wordt bereikt bij een investeringsbedrag van € 54.324. Tot een investeringsbedrag van € 100.600 blijft de aftrek gehandhaafd op dit maximum, daarna daalt de investeringsaftrek met 7,56% van het investeringsbedrag boven € 100.600.
Voor samenwerkingsverbanden van zelfstandige ondernemers geldt het gezamenlijke investeringsbedrag als uitgangspunt voor de aftrek.

Let op! Niet alle bedrijfsmiddelen komen voor aftrek in aanmerking. Voor bijvoorbeeld auto’s geldt een uitzondering. Voor investeringen in zeer zuinige personenauto’s en zogenaamde nulemissievoertuigen heeft u sinds 1 januari 2010 wel recht op investeringsaftrek.

Tip! Het kan verstandig zijn om verdere investeringen uit te stellen tot na 1 januari 2012, bijvoorbeeld wanneer het investeringsbedrag boven het maximum van € 301.800 uitkomt.

Wanneer u bedrijfsmiddelen, waarvoor u destijds investeringsaftrek hebt gehad, binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar van aanschaf verkoopt, moet u de belastbare winst verhogen met een desinvesteringsbijtelling.

Tip! Het kan zinvol zijn de verkoop uit te stellen tot na de jaarwisseling.

aftrek investeringen stellen investeringsbedrag kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bedrijfsmiddelen maximum investeringsaftrek bedraagt boven

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs