SRA | 19-04-2012 | Leestijd:

Werknemers die deelnemen aan een pensioenregeling hebben bij verandering van baan het recht om hun opgebouwde pensioenrechten over te dragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Pensioenuitvoerders zijn in beginsel verplicht aan een dergelijke waardeoverdracht mee te werken. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling naar de Eerste en de Tweede Kamer gestuurd. Het ontwerpbesluit regelt een beperking van de plicht om mee te werken aan de waardeoverdracht van pensioenen indien er in het kader van de overdracht door een kleine werkgever meer dan € 15.000 en meer dan 10% van de over te dragen waarde moet worden bijbetaald. De regeling is tijdelijk en geldt naar verwachting vanaf 1 juli 2012 tot 1 januari 2014. Op die laatste datum moet een nieuw systeem van waardeoverdracht in werking treden.

werkgever werken werknemers verplichting tijdelijke waardeoverdracht beperking ontwerpbesluit deelnemen pensioenregeling

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs