SRA | 17-02-2012 | Leestijd:

In het kader van een reorganisatie verviel de functie van een werknemer. De werkgever diende daarom een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst, maar vond dat de werkgever zich onvoldoende had ingespannen om een geschikte of een passende functie te vinden voor de betreffende werknemer. In ieder geval waren er twee functies die geschikt of passend hadden kunnen zijn voor de werknemer, maar die waren niet aan de werknemer aangeboden. In plaats daarvan werden de functies aangeboden aan en vervuld door andere medewerkers. De kantonrechter hanteerde daarom bij de vaststelling van de ontslagvergoeding een correctiefactor van 1,5 waar een correctiefactor van 1 gebruikelijk is bij een neutrale ontbinding.

werkgever werknemer kantonrechter arbeidsovereenkomst functie reorganisatie nalatig functies aangeboden correctiefactor

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs