SRA | 24-07-2014 | Leestijd:

De tijdelijk verruimde termijn van 36 maanden in de overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een woning of een pand loopt ten einde. Vanaf 1 januari 2015 geldt weer een termijn van 6 maanden waarbinnen een opvolgende koper een vermindering van overdrachtsbelasting kan krijgen.

Korting voor opvolgende koper
Koopt u bijvoorbeeld een woning of een bedrijfspand, dan betaalt u overdrachtsbelasting. Bij doorverkoop binnen een bepaalde termijn is de opvolgende koper alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de meerwaarde. Deze termijn is vanaf 1 september 2012 tot en met 31 december 2014 tijdelijk verruimd van 6 naar 36 maanden.

Let op! De verruimde termijn bij doorverkoop van vastgoed dat is aangekocht voor 1 januari 2015 loopt dus uiterlijk tot 31 december 2017 (36 maanden na 31 december 2014).

Is een pand tussen 1 september 2012 en 1 januari 2015 geleverd en wordt het pand binnen 36 maanden doorgeleverd aan een ander, dan is bij deze opvolgende verkrijging dus alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de meerwaarde. De meerwaarde is kort gezegd het verschil tussen koopprijs die de opvolgende koper betaalt voor de onroerende zaak (woning of bijvoorbeeld bedrijfspand) en de koopprijs die de verkoper destijds heeft betaald toen hij de onroerende zaak kocht. Is de koopprijs gelijk aan of lager dan die van de eerdere koper, dan betaalt de opvolgende koper zelfs helemaal geen overdrachtsbelasting. Van meerwaarde is dan namelijk geen sprake.

Tip: Heeft u een woning of bedrijfspand op of na 1 september 2012 gekocht en verkoopt u deze weer binnen 36 maanden, wijs de koper er dan op dat hij alleen over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd. Mogelijk raakt u hiermee de woning of het bedrijfspand sneller kwijt.

Bent u van plan om een andere woning of een ander bedrijfspand te kopen, kijk dan goed naar de datum van de vorige levering. Wellicht kunt u profiteren van de vermindering en bent u alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de meerwaarde.

woning overdrachtsbelasting maanden koper termijn bedrijfspand opvolgende verruimde doorverkoop meerwaarde

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs