SRA | 15-07-2011 | Leestijd:

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van EL&I aangegeven dat hij gebruik gaat maken van de mogelijkheid om een voorschot uit te betalen op de bedrijfstoeslag over het jaar 2011. De Europese Commissie heeft hiertoe toestemming verleend.

Volgens Europese regelgeving mag vanaf 16 oktober ten hoogste 50% van het toe te kennen bedrag als voorschot worden uitgekeerd. Alle Europees rechtelijk voorgeschreven controles moeten dan wel zijn afgerond. Deze controles worden de komende maanden uitgevoerd en de resultaten hiervan zijn bepalend voor het percentage ondernemers een voorschot krijgt.

In september zal de staatssecretaris met nadere informatie komen over het reguliere betaalschema en het voorschottraject van de bedrijfstoeslag 2011.

kamer staatssecretaris brief bedrijfstoeslag voorschot voorschotbetalingen europese controles aangegeven mogelijkheid

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs