SRA | 17-11-2011 | Leestijd:

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Belastingplan 2012 in behandeling. De staatssecretaris van FinanciĆ«n heeft alweer de vijfde nota van wijziging bij dit wetsvoorstel ingediend.

Deze nota van wijziging bevat een aanpassing van de voorgestelde renteaftrekbeperking voor overnameholdings. De aftrekbeperking geldt niet als de financiering na de overname gezond is. Volgens het oorspronkelijke voorstel wordt dat bepaald aan de hand van de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen na de overname. Nadeel daarvan is dat niet meteen na een overname zekerheid bestaat over het van toepassing zijn van de renteaftrekbeperking in komende jaren. In plaats daarvan wordt gekeken naar de verhouding tussen de overnameprijs en de overnameschuld. Er is sprake van een gezonde financiering als de overnameschuld in het jaar van de overname niet meer is dan 60% van de overnameprijs. Dit percentage neemt vervolgens met 5% per jaar af tot 25%. Omdat de overnameprijs bekend is, weten belastingplichtigen direct hoe hoog de schuld mag zijn om beperking van de renteaftrekbeperking te vermijden.

De nota van wijziging bevat verder nog een aantal technische wijzigingen.

wijziging nota wetsvoorstel aanpassing renteaftrekbeperking overname overnameholdings beperking overnameprijs renteafrek

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs