Geen indexering kinderbijslag per 1 juli 2013

Als onderdeel van het regeerakkoord heeft de minister van Sociale Zaken een wetsvoorstel ingediend om de wettelijk voorgeschreven indexering van het basisbedrag van de kinderbijslag niet door te voeren per 1 juli 2013. Eerder is al bij wet geregeld dat het basisbedrag van de kinderbijslag niet wordt geïndexeerd per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014. Het nu ingediende wetsvoorstel bevat het voorstel om voor de indexatie per 1 juli 2014 uit te gaan van de afwijking van de consumentenprijsindex van april 2014 ten opzichte van oktober 2013. Zou dat niet geregeld worden, dan zou bij de indexatie uitgegaan worden van de consumentenprijsindex waarop de laatste wijziging is gebaseerd. De laatste wijziging heeft plaatsgehad per 1 juli 2012.

De regering is overigens van plan om de kinderbijslag per 1 juli 2014 en in 2015 niet te indexeren. Die maatregel zal worden opgenomen in een nog in te dienen wetsvoorstel waarin ook andere in het regeerakkoord genoemde aanpassingen in de kindregelingen worden opgenomen.

wijziging wetsvoorstel geregeld onderdeel regeerakkoord kinderbijslag indexering basisbedrag indexatie consumentenprijsindex

31-01-2013 | 14:09 | Informanagement
Deel via:

Blijf op de hoogte, geef je op voor onze maandelijkse nieuwsbrief


Of volg ons via LinkedIn/Twitter

  

Zoeken in nieuwsbank