Verplicht digitaal deponeren boekjaar 2016

Micro- en kleine rechtspersonen moeten vanaf het boekjaar 2016 hun jaarrekening verplicht digitaal deponeren. Het is dan dus niet langer mogelijk om de jaarrekening op papier te deponeren.

De verplichte digitale deponering geldt voor het boekjaar 2016 alleen voor de rechtspersonen in de klasse ‘micro’ of ‘klein’. Rechtspersonen in de klasse ‘middelgroot’ zijn vanaf het boekjaar 2017 verplicht digitaal te deponeren en in de klasse ‘groot’ geldt de digitale deponering pas vanaf het boekjaar 2019.

Een rechtspersoon valt in een bepaalde klasse als de jaarrekening twee jaar achtereen aan minimaal twee van de onderstaande eisen voldoet.

   Micro   Klein   Middelgroot   Groot 
 Activa   <€ 350.000   € 350.000 - € 6.000.000  € 6.000.000 - € 20.000.000   >€ 20.000.000 
 Netto-omzet   <€ 700.000  € 700.000 - € 12.000.000  € 12.000.000 - € 40.000.000   >€ 40.000.000 
 Gemiddeld aantal werknemers   <€ 10  10-50  50-250  >250

Tip: Een andere wijziging met ingang van het boekjaar 2016 betreft de kortere deponeringstermijn. Vanaf het boekjaar 2016 mag in plaats van 6 maanden nog maar 5 maanden uitstel worden verleend voor het opmaken en voorleggen van de jaarrekening. Als gevolg hiervan wordt de maximale deponeringstermijn verkort van 13 naar 12 maanden. Uw jaarrekening 2016 moet dan ook uiterlijk 31 december 2017 gedeponeerd zijn. Dit is anders als alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris van de bv zijn. In dat geval bedraagt de uiterste deponeringstermijn 8 november 2017.

verplicht vanaf digitaal rechtspersonen boekjaar jaarrekening lsquo deponeren klasse micro

02-11-2016 | 10:47 | SRA
Deel via:

Blijf op de hoogte, geef je op voor onze maandelijkse nieuwsbrief


Of volg ons via LinkedIn/Twitter

  

Zoeken in nieuwsbank