SRA | 22-07-2011 | Leestijd:

Er worden momenteel volgens het Productschap Akkerbouw veel uien(afval)hopen gesignaleerd. Als gevolg van de kwaliteitsproblemen bij uien van oogst 2010 is de vergister voor veel probleempartijen de eindbestemming. Ook voor de (tijdelijke) opslag is de afdekplicht van toepassing. Toezichthouder BQ Support controleert hierop (gele en rode kaarten).

Een hoop uien met uitlopers/groene delen is een belangrijke infectie- en verspreidingsbron van valse meeldauw naar uienpercelen in de omgeving. Hiervoor geldt een bestrijdingsplicht. Afdekken, bijvoorbeeld met deugdelijk landbouwplastic, is een goede bestrijdingsmaatregel. Handhaving van de teeltvoorschriften is en blijft vooral gericht op het (laten) nemen van maatregelen om de (potentiƫle) ziektebron te bestrijden. Telers maar ook derden zijn verplicht zich hieraan te houden. Als er na een gele kaart (waarschuwing) of in uitzonderlijke gevallen (herhaling of als planten besmet met valse meeldauw op de afvalhoop gevonden worden) direct een rode kaart getrokken moet worden dan wordt de situatie tuchtrechtelijk afgehandeld.

controles uien afdekken extra afvalhopen gele rode valse meeldauw kaart

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs