SRA | 21-03-2022 | Leestijd:

Werkgevers die voor de maanden juni tot en met september 2020 NOW hebben aangevraagd, dienen vóór 1 april 2022 een definitieve berekening aan te vragen. Gebeurt dit niet, dan moet de volledige tegemoetkoming voor die periode worden terugbetaald.

Horeca

NOW tweede aanvraagperiode

De NOW voor de periode juni tot en met september 2020 betreft de NOW ‘tweede aanvraagperiode’. Voor deze periode bedroeg de tegemoetkoming in de loonkosten maximaal 90% van de loonsom. Hoeveel de tegemoetkoming uiteindelijk bedraagt, hangt af van uw definitieve omzetverlies.

Let op! In sommige gevallen dient u een accountants- of derdenverklaring mee te sturen. Heeft u hierdoor extra tijd nodig, vraag dit dan aan bij het UWV. Dit kan online.

Voorschot

Op basis van het verwachte en door uzelf geschatte omzetverlies is een voorschot verstrekt van 80%. Is de schatting correct geweest, dan ontvangt u de resterende 20%. Is het omzetverlies te laag geschat, dan ontvangt u zelfs meer. Heeft u uw omzetverlies te hoog ingeschat, dan dient u mogelijk een deel van de tegemoetkoming terug te betalen.

Terugbetalen moeilijk?

Werkgevers voor wie terugbetaling van de NOW een probleem is, kunnen mogelijk met het UWV een betalingsregeling treffen. Dit kan desgewenst online.

tegemoetkoming werkgevers voorschot dient uwv ontvangt definitieve now omzetverlies aanvraagperiode

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs