SRA | 19-03-2012 | Leestijd:
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2011 zijn:
- Een aantal gewascodes is gewijzigd.
- Dienst Regelingen stuurt een e-mail als een gewasperceel ook door een andere landbouwer is opgegeven. Zij vraagt dan goed te kijken of het perceel terecht is opgegeven.
- Het is dit jaar mogelijk om GPS-metingen als hulpmiddel te gebruiken bij het opgeven en intekenen van percelen.
- Windhagen met een maximale breedte van twee meter rondom fruitpercelen, om de emissie van bestrijdingsmiddelen naar sloten te voorkomen en de fruitbomen tegen de wind te beschermen, tellen mee voor de beteelbare oppervlakte. Deze hagen zijn noodzakelijk voor de teelt.
- De aantallen schapen, geiten en runderen die op het UBN-nummer geregistreerd staan op 1 april 2012, worden vermeld in de opgave. Deze moeten  wel verdeeld worden over de verschillende diercategorie├źn.
- De subsidie Tegemoetkoming verbetering dierenwelzijn kan niet meer aangevraagd worden.
gecombineerde wijzigingen dienst regelingen opgave opgegeven gewijzigd belangrijkste opzichte gewascodes

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs