SRA | 04-12-2020 | Leestijd:

Het wetsvoorstel met betrekking tot de wijziging van de overdrachtsbelasting wordt uitgebreid met een verplichte verklaring. Via deze verklaring wordt duidelijk dat recht bestaat op de vrijstelling of op het verlaagde tarief.

Wijziging overdrachtsbelasting

HuisHet kabinet heeft voorgesteld de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 te herzien. Jongeren tot 35 jaar krijgen een eenmalige vrijstelling bij aanschaf van een eigen woning. De aanschaf van panden die niet gebruikt worden als eigen woning wordt voortaan belast met 8% overdrachtsbelasting.

Verklaring vereist

Dat kopers van een woning recht hebben op de eenmalige vrijstelling dan wel op het lage tarief van 2%, moet blijken uit een verklaring. Iedere koper van de woning moet een dergelijke verklaring aan de notaris verstrekken. Dit kan desgewenst ook via een gevolmachtigde.

Inhoud verklaring

In de verklaring staan de gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering en toezicht door de Belastingdienst. Dit betreft de gegevens van de verkrijger, zoals naam, geboortedatum, adres op het moment van afgifte van de verklaring en het burgerservicenummer. Daarnaast bevat de verklaring het adres van de woning waarop de verklaring betrekking heeft.

Anders dan tijdelijk als hoofdverblijf

De koper moet ook verklaren dat hij de woning ‘anders dan tijdelijk als hoofdverblijf’ zal gebruiken. In andere gevallen, zoals bij aankoop van een vakantiewoning, is de vrijstelling of het lage tarief van de overdrachtsbelasting namelijk niet van toepassing. Ook moet verklaard worden dat de vrijstelling nog niet eerder is toegepast.

Verklaring downloaden

De benodigde verklaring kan de koper van een woning downloaden vanaf de site van de Belastingdienst. De notaris moet deze verklaring aan de akte hechten en een elektronische kopie aan de inspecteur sturen.

Vrijstelling vanaf 1 april begrensd

De eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting voor jongeren die een eigen woning kopen, wordt vanaf 1 april 2021 wel beperkt tot woningen met een waarde van maximaal € 400.000. De Tweede Kamer wil deze vrijstelling namelijk niet ten goede laten komen aan jongeren die in staat zijn een woning van meer dan € 400.000 aan te schaffen.

Let op! De vrijstelling van overdrachtsbelasting zonder waardelimiet geldt wel voor woningen die tussen 1 januari 2021 en 1 april 2021 door jongeren worden aangeschaft. Jongeren die al hebben geanticipeerd op de nieuwe vrijstelling, worden zodoende niet gedupeerd.

Heeft u vragen over de wijziging van de overdrachtsbelasting, neem dan contact met ons op.

wijziging woning overdrachtsbelasting tarief vrijstelling koper eenmalige verklaring verplichte jongeren

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs