SRA | 28-09-2016 | Leestijd:

Het kan u nauwelijks zijn ontgaan. Vanaf 1 januari 2017 verandert box 3 van uiterlijk. De definitieve forfaitaire rendementen zijn nu bekendgemaakt.

Box 3 in 2017

Vanaf 2017 krijgt u te maken met een vermogensmix en drie schijven met ieder een eigen forfaitair rendementspercentage. Het forfaitair rendement van 4% wordt dan vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende rendementen. De definitieve rendementen voor 2017 per vermogensschijf zijn nu bekendgemaakt en luiden als volgt:

 Vermogensschijf  Belastbaar vermogen  Forfaitair rendementspercentage
 1  < € 100.000  2,87%
 2  € 100.000 - € 1.000.000  4,60%
 3  > € 1.000.000  5,39%

Het belastingtarief in box 3 blijft in 2017 30% en het heffingsvrij vermogen (een vast bedrag van uw vermogen is vrijgesteld van belasting) gaat naar € 25.000 per persoon.

vermogen box vanaf tarieven bekendgemaakt forfaitair definitieve rendementen rendementspercentage vermogensschijf

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs