SRA | 11-01-2012 | Leestijd:

De staatssecretaris van Financiƫn heeft een geactualiseerde versie van het verzamelbesluit over de dividendbelasting gepubliceerd. Het besluit bevat de volgende wijziging.

Voor de vrijgestelde inkoop van beursgenoteerde aandelen geldt als voorwaarde dat in het jaar van inkoop een dividend in contanten moet worden uitgekeerd dat tenminste gelijk is aan het gemiddeld uitgekeerde dividend in contanten in de vijf voorafgaande kalenderjaren. Deze voorwaarde heet het jaarvereiste. Onder contant dividend wordt verstaan het reguliere dividend in contanten dat via interim- en slotdividenden wordt uitgekeerd. Indien een beursfonds de mogelijkheid van een keuzedividend biedt en een deel van de aandeelhouders kiest voor stockdividend, wordt mogelijk niet voldaan aan het jaarvereiste. Stockdividend is immers geen dividend in contanten.

De staatssecretaris keurt goed dat een beursfonds voor de toepassing van het jaarvereiste, een tekort aan contant dividend aanvult met het belaste gedeelte van een inkoop van aandelen en de hierover verschuldigde dividendbelasting.
De goedkeuring houdt in dat het beursfonds de dividendbelasting voor zijn rekening neemt en dat de verkopende aandeelhouder geen recht heeft op vrijstelling, verrekening of teruggaaf van dividendbelasting. Deze goedkeuring kan ieder kalenderjaar opnieuw worden toegepast.

staatssecretaris aandelen gewijzigd dividend dividendbelasting contanten verzamelbesluit inkoop jaarvereiste beursfonds

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs