SRA | 29-09-2011 | Leestijd:

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling om de ingangsdatum van de AOW-uitkering op te schuiven van de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt naar de 65e verjaardag. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging inzake dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota van wijziging herstelt een fout in het wetsvoorstel. In de Algemene nabestaandenwet was per abuis niet opgenomen dat het recht op halfwezenuitkering eindigt met ingang van de dag waarop de nabestaande een bruto ouderdomspensioen voor de ongehuwde pensioengerechtigde ontvangt.

wijziging aow uitkering nota wetsvoorstel behandeling kamer ingangsdatum voortgang dag

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs