SRA | 09-11-2015 | Leestijd:

Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. Wanneer u deze reserve niet uiterlijk aan het einde van het derde jaar na het jaar van de verkoop heeft afgeboekt op investeringen in andere bedrijfsmiddelen, dan moet u alsnog ineens belasting over de boekwinst betalen. Voor vorming en instandhouding van de reserve moet u een concreet herinvesteringsvoornemen hebben.

Tip! Leg uw herinvesteringsvoornemen nog voor de jaarwisseling vast.

verkoop bedrijfsmiddel reserve boekwinst vorming belastingheffing herinvestering voornemen herinvesteringsvoornemen leg

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs