SRA | 11-11-2011 | Leestijd:

Vermogensbestanddelen die onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 vallen en die behoren tot de algehele of een beperkte gemeenschap van goederen van een echtpaar, worden sinds 1 januari 2011 voor de helft toegerekend aan ieder van de echtgenoten. Er bestaat een doorschuifregeling voor het geval de terbeschikkingstelling aan een BV door het echtpaar wordt beëindigd als gevolg van de omzetting in een eenmanszaak die door één van de echtgenoten wordt gedreven. Ook is er een doorschuifregeling voor de overgang krachtens huwelijksvermogensrecht van een evenredig deel van een vermogensbestanddeel van de belastingplichtige naar zijn echtgenoot. Voorwaarde is dat het evenredig deel bij de echtgenoot tot een werkzaamheid behoort.

goederen echtgenoot vermogensbestanddelen terbeschikkingstellingsregeling gemeenschap tbs echtpaar echtgenoten doorschuifregeling evenredig

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs