SRA | 30-05-2012 | Leestijd:

Op het terrein van de omzetbelasting bevat het Lenteakkoord de volgende maatregelen.

 

Laag tarief

Per 1 juli 2012 geldt voor podiumkunsten, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzameling en antiquiteiten het verlaagde btw-tarief. Vooruitlopend op aanpassing van de wet is een beleidsbesluit gepubliceerd met overgangsrecht voor podiumkunsten, waardoor op vooruitbetalingen vanaf de publicatiedatum van het besluit voor voorstellingen op of na 1 juli 2012 het lage btw-tarief mag worden toegepast.

 

Hoog tarief

Het algemene (hoge) btw-tarief gaat naar 21% per 1 oktober 2012.

 

Vrijstellingen

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de bestaande btw-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens beperkt tot diensten die behoren tot de uitoefening van een BIG-beroep en worden uitgevoerd door een BIG-beroepsbeoefenaar. De kinder- en jeugdpsycholoog (inclusief specialist), de psycholoog arbeid en gezondheid en de orthopedagoog-generalist (en specialist) zijn gelijkwaardig aan BIG-geregistreerde dienstverleners en behouden de vrijstelling.

 

De vrijstelling voor pedagogen, osteopaten, acupuncturisten en chiropractors wordt beƫindigd.

omzetbelasting tarief btw vrijstelling maatregelen terrein specialist lenteakkoord podiumkunsten volgende

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs