SRA | 01-06-2011 | Leestijd:

Sinds 1 januari 2006 is het mogelijk voor inhoudingsplichtigen die tegelijkertijd aangiften doen om als een groep van samenwerkende inhoudingsplichtigen te worden aangemerkt door de inspecteur. Dat gebeurt alleen op verzoek van de betrokkenen.

De beschikking waarmee de inspecteur reageert op een dergelijk verzoek heeft geen terugwerkende kracht. Wel is de belastingdienst bereid om uit praktisch oogpunt de ingangsdatum van de beschikking op maximaal vier maanden voor de aanvraagdatum te stellen, mits die datum in hetzelfde kalenderjaar ligt als de datum van aanvraag van de beschikking.

beschikking inspecteur inhoudingsplichtigen samenwerkende groep tegelijkertijd aangiften aangemerkt gebeurt betrokkenen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs