SRA | 29-06-2011 | Leestijd:

Bij de verkoop van alle aandelen in een BV kwamen de verkopers met de koper een non-concurrentieding overeen. Dat beding verbood de verkopers, die in dienst bleven van de verkochte BV, om binnen vier jaar na de transactiedatum of binnen 1 jaar na beĆ«indiging van hun dienstverband betrokken te zijn bij vergelijkbare of concurrerende activiteiten van de verkochte BV of van de  koper.

Twee jaar na de verkoop van de aandelen eindigden de dienstverbanden van de verkopers. Voordat de periode van vier jaar was verstreken, richtten zij een nieuwe BV op die concurrerende activiteiten zou gaan ontwikkelen. De feitelijke activiteiten van deze BV begonnen pas nadat de vierjaarstermijn was verstreken.

De kantonrechter was van oordeel dat het non-concurrentiebeding niet was geschonden omdat er binnen de vierjaarsperiode geen activiteiten waren. Het oprichten van een BV en het inschrijven van een BV zijn slechts voorbereidende handelingen.

verkoop bv activiteiten aandelen concurrerende verkopers oprichting inschrijving activiteit koper

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs