SRA | 19-03-2012 | Leestijd:

In het Actieplan Ammoniak Veehouderij wordt aangegeven dat veehouders, die willen stoppen in de periode na 2013, de mogelijkheid wordt geboden hun bedrijf nog enkele jaren voort te zetten. Voorwaarde is dat zij vanaf 1 januari 2013 maatregelen nemen om dezelfde emissiereductie te realiseren als met emissiearme stalsystemen, om aan de emissie-eisen van het Besluit huisvesting te voldoen. Het betreft dan snel inzetbare, eventueel tijdelijke maatregelen (stal, management, voer, minder dieren).

Om als stoppend bedrijf te worden aangemerkt, moet het veehouderijbedrijf een Bedrijfsontwikkelingsplan hebben ingediend bij de gemeente of voor 1 juli 2012 schriftelijk aan de gemeente verklaren dat voor 1 januari 2020 gestopt wordt met het houden van varkens of kippen. Alleen op grond van feiten of omstandigheden die zich na 1 juli 2012 voordoen, kan een bedrijf zich naderhand nog als stopper melden (bijvoorbeeld vanwege het uitblijven vergunningen of problemen met de financiering). Een bedrijf dat heeft aangegeven te gaan stoppen, kan na 2013 besluiten om uit te breiden. Het wordt dan niet meer beschouwd als stoppend bedrijf, zodat de stalsystemen alsnog emissiearm gemaakt moeten worden.

Bij de melding aan de gemeente moet opgegeven worden welke maatregelen de ondernemer gaat treffen om de ammoniakemissie te beperken. Hiervoor komt een lijst met alternatieve maatregelen die kunnen worden toegepast. Er is al een eerste, voorlopige lijst opgesteld. Maatregelen die genoemd worden zijn onder meer: het toepassen van veevoer met een verlaagd eiwitgehalte, het verdunnen van mest met water, het aanzuren van mest, een verfijning van fasevoeding en het toepassen van balansballen in combinatie met het toevoegen van benzoƫzuur aan het voer. Kijk voor de volledige lijst op de website www.infomil.nl.

gemeente bedrijf maatregelen aangegeven actieplan ammoniak veehouderij lijst stoppersregeling stoppen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs