SRA | 20-12-2013 | Leestijd:

Doet u mee aan de levensloopregeling en was het tegoed op 31 december 2011 € 3.000 of meer, dan heeft u extra voordeel als u het volledige tegoed nog dit jaar opneemt. Kiest u hier niet voor, dan kunt u nog wel gewoon door blijven sparen.

Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft, maar er is wel een overgangsregeling. Hierdoor is het mogelijk dat u tot en met 31 december 2021 kunt blijven doorsparen in de levensloopregeling, mits uw levenslooptegoed op 31 december 2011 € 3.000 of meer was. Vanaf 2012 bouwt u echter geen levensloopverlofkorting meer op over de inleg.

Extra belastingvoordeel
Valt u onder de overgangsregeling en neemt u nog dit jaar uw volledige tegoed op, dan heeft u een belastingvoordeel. U betaalt dan namelijk belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op de levenslooprekening stond. Het tegoed dat u heeft opgebouwd vanaf 1 januari 2012 is wel volledig belast. U mag zelf weten waaraan u het tegoed besteedt. De verlofeis is namelijk komen te vervallen.

Let op! Neemt u het volledige tegoed in 2013 op, dan kunt u niet meer bijstorten op de levenslooprekening. De levensloopregeling is dan voor u definitief ten einde.

Levensloopverlofkorting
Sinds 2012 bouwt u geen rechten op levensloopverlofkorting meer op. De rechten die u tot en met 2011 heeft opgebouwd, blijven wel bestaan. Neemt u het volledige tegoed op de levenslooprekening in 2013 op, dan heeft u dus ook recht op deze opgebouwde levensloopverlofkorting van maximaal € 205 per gespaard kalenderjaar tot en met 2011.

voordeel extra overgangsregeling tegoed levensloopregeling levensloopverlofkorting levenslooprekening blijven volledige levenslooptegoed

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs