SRA | 22-04-2011 | Leestijd:

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie stelt in 2011 een bedrag van 47,5 miljoen euro beschikbaar voor de regeling Innovatiekrediet. Het innovatiekrediet is een lening voor bedrijven die technische of klinische ontwikkelingsprojecten uitvoeren.

De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL. Op de website www.agentschapnl.nl kan een onderneming een zogenaamde quick scan maken voor een eerste inschatting van de haalbaarheid van het project.

De volgende eisen worden aan projecten gesteld:

- de projecten liggen op technisch of klinisch gebied,

- zij moeten leiden tot nieuwe en innoverende producten,

- de projecten moeten meer dan 300.000 euro omvatten,

- de projecten mogen niet langer dan vier jaar duren en

- zij mogen niet uit eigen middelen gefinancierd kunnen worden.

 

Van het budget is 15,5 miljoen euro bestemd voor klinische ontwikkelingsprojecten. Het restant is beschikbaar voor alle overige technische ontwikkelingsprojecten. Het budget wordt op volgorde van binnenkomst verdeeld.

regeling miljoen innovatiekrediet projecten ontwikkelingsprojecten beschikbaar technische klinische nl mogen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs