SRA | 21-02-2014 | Leestijd:

Heeft u in 2013 schenkingen ontvangen, dan moet u wellicht aangifte schenkbelasting doen. Heeft u dit nog niet gedaan, doe dit dan alsnog vóór 1 maart 2014. U riskeert anders een boete. Een aangifte is niet nodig als de ontvangen bedragen onder de 'normale' vrijstelling voor de schenkbelasting vallen.

Wanneer aangifte schenkbelasting?
U hoeft alleen aangifte schenkbelasting te doen als het totaal van de schenkingen die u in 2013 heeft ontvangen boven de algemene vrijstelling uitkomen. Heeft u vorig jaar van uw ouders een bedrag ontvangen van niet meer dan € 5.141, dan hoeft u dus geen aangifte te doen. Datzelfde geldt als de schenking, die u van iemand anders heeft ontvangen, niet meer bedraagt dan € 2.057. In alle andere gevallen moet er aangifte schenkbelasting worden gedaan, ongeacht of u nu wel of niet daadwerkelijk belasting verschuldigd bent. Dus ook als u een schenking heeft ontvangen die onder de verhoogde vrijstelling valt of een schenking onder de tijdelijk verruimde vrijstelling voor de eigen woning. In de aangifte kunt u aangeven welke vrijstelling volgens u van toepassing is.

Let op! Doet u geen aangifte, dan riskeert u een boete en loopt u het risico dat de Belastingdienst zelf gaat schatten hoeveel schenkbelasting u moet betalen.

Twijfelt u of u aangifte schenkbelasting moet doen, neem dan contact op met uw adviseur.

aangifte boete vrijstelling tijd ontvangen doe schenkbelasting schenkingen schenking riskeert

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs