SRA | 22-01-2015 | Leestijd:

Bezittingen in box 3 van de inkomstenbelasting moeten worden aangegeven voor de waarde in het economische verkeer op de peildatum. Voor onroerende zaken is dat meestal de WOZ-waarde. De Belastingdienst publiceert jaarlijks cijfers voor de waardering van verpachte grond, die in box 3 valt. Deze cijfers zijn te vinden op de website www.belastingdienst.nl. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de gepubliceerde gegevens, is ook de Belastingdienst daar niet aan gebonden. De waarderingscijfers gelden alleen voor verpachte grond die in de landbouw wordt gebruikt.

waarde grond inkomstenbelasting box belastingdienst aangegeven waardering verpachte cijfers bezittingen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs