Extra controles uitrijden mest

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aangekondigd de komende tijd extra controles te gaan uitvoeren op het uitrijden van mest in regio’s met veel zand- en lössgrond. Uit controles in de afgelopen maanden is gebleken dat nog regelmatig gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde sleepvoettechniek. Deze techniek is echter vanaf dit jaar niet meer toegestaan op zand- en lössgrond, omdat deze de mest niet voldoende in de grond brengt.

De eisen voor de aanwending van mest zijn aangescherpt om de uitstoot van ammoniak te beperken en uitspoeling in het grond- en oppervlaktewater te voorkomen. Zo moet drijfmest op bouwland in één werkgang worden aangewend en ondergewerkt. Voor grasland geldt dat mest op de juiste wijze afhankelijk van de grondsoort onmiddellijk op of in de grond moet worden gebracht.

Naast de NVWA controleert ook de politie op de naleving van de voorwaarden. Niet naleven kan resulteren in een waarschuwing of een proces-verbaal. Daarnaast kan een overtreding leiden tot een korting op de bedrijfstoeslag van de gebruiker van de grond. Deze korting kan oplopen tot 20%. Bij een waarschuwing is het opleggen van een korting niet rechtmatig.

grond controles extra korting mest uitrijden nvwa zand lössgrond waarschuwing

31-05-2012 | 13:52 | Informanagement
Deel via:

Blijf op de hoogte, geef je op voor onze maandelijkse nieuwsbrief


Of volg ons via LinkedIn/Twitter

  

Zoeken in nieuwsbank