Laatste nieuws gebruikelijk loon!

De gebruikelijkloonregeling wordt per 1 januari 2015 op een aantal punten gewijzigd. Bestaande afspraken die directeuren-grootaandeelhouders (dga's) hebben gemaakt met de Belastingdienst over de hoogte van hun gebruikelijk loon, komen te vervallen. Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën hier wat extra uitleg over gegeven.

De staatssecretaris geeft aan dat alleen afspraken worden opgezegd waarbij het loon op een hoger bedrag dan € 44.000 is gesteld. Bij opgezegde afspraken geldt een 75/70-fictie. Deze houdt in dat u gedurende de looptijd van de oorspronkelijke afspraak en mits de feiten en omstandigheden gelijk blijven, mag uitgaan van een loon ter grootte van 75/70e van het loon uit 2014 (het afgesproken loon). De fictie eindigt als de geldigheidsduur van de oorspronkelijke afspraak is verlopen of wanneer de Belastingdienst contact met u opneemt voor een nieuwe gebruikelijkloonafspraak. Een eenmalige of bijzondere beloning mag desgewenst worden meegenomen in de ophoging van het loon tot 75/70e van het berekende loon in de vervallen afspraak.

Heeft u geen afspraak lopen over het gebruikelijk loon dan kunt u geen gebruik maken van de 75/70-fictie. Uw loon moet dan in 2015 ten minste worden gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking,
  • het hoogste loon van de andere werknemers die in dienst zijn van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen),
  • € 44.000.

U loon kan lager uitvallen, maar u moet dit in alle gevallen dan wel aannemelijk kunnen maken.

gebruikelijk loon staatssecretaris belastingdienst afspraak vervallen afspraken oorspronkelijke nieuws fictie

17-12-2014 | 11:11 | SRA
Deel via:

Blijf op de hoogte, geef je op voor onze maandelijkse nieuwsbrief


Of volg ons via LinkedIn/Twitter

  

Zoeken in nieuwsbank