Colofon


Tekst onleesbaar

De website van KSG volgt de instellingen voor tekengrootte van uw browser. Dit kan betekenen dat u het lettertype te klein vindt. U kunt de tekengrootte veranderen onder start > instellingen > configuratiescherm > beeld > tekengrootte > normaal.


Vragen & reacties

Wanneer u een algemene vraag heeft of opmerkingen over deze website, dan kunt u dat kenbaar maken door middel van het contactformulier ingesloten in deze website.


Vormgeving & Ontwikkeling website

Ren-IT BV

Swalmerstraat 104

6041CZ Roermond

www.ren-it.net