SRA | 20-08-2015 | Leestijd:

In een brief aan de Tweede Kamer gaat de staatssecretaris van Financiƫn in op het onderscheid in alimentatie tussen ex-echtgenoten en tussen ex-samenwoners. Tussen ex-echtgenoten geldt een wettelijke alimentatieplicht. Voor niet gehuwde samenwoners bestaat geen wettelijke alimentatieplicht. Wel kan sprake zijn van een natuurlijke verbintenis die leidt tot een onderhoudsuitkering na beƫindiging van de samenwoning. De inkomstenbelasting spreekt over het voldoen aan een dringende morele verplichting. De schenkbelasting spreekt van voldoen aan een natuurlijke verbintenis. Deze begrippen zijn inhoudelijk gelijk en worden fiscaal ook gelijk behandeld.

De staatssecretaris hanteert als uitgangspunt dat ex-samenwoners fiscaal behandeld worden als ex-echtgenoten. Wanneer de onderhoudsuitkeringen tussen ex-samenwoners niet hoger zijn dan volgens de Tremanormen voor alimentatie worden deze geacht voort te vloeien uit een natuurlijke verbintenis. Dat geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de schenkbelasting.

staatssecretaris wettelijke echtgenoten tussen samenwoners natuurlijke verbintenis onderhoudsverplichtingen alimentatie alimentatieplicht

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs