SRA | 11-11-2011 | Leestijd:

Investeringen die in 2010 of in 2011 zijn gedaan, kunnen in afwijking van de reguliere afschrijvingstermijnen in minimaal twee jaar worden afgeschreven. De hoogte van de afschrijving is willekeurig, maar bedraagt maximaal 50% in het investeringsjaar. Deze willekeurige afschrijving is een tijdelijke maatregel die alleen geldt voor nieuwe bedrijfsmiddelen. De regeling geldt niet voor gebouwen, immateriële activa en personenauto’s. Taxi’s en zeer zuinige personenauto’s mogen wel willekeurig worden afgeschreven. Een bedrijfsmiddel dat in 2011 is aangeschaft moet vóór 1 januari 2014 in gebruik zijn genomen.

investeringen afgeschreven afschrijving willekeurige willekeurig personenauto afwijking reguliere afschrijvingstermijnen minimaal

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs