SRA | 05-01-2012 | Leestijd:
Het staat ondernemers vrij om hun onderneming uit te oefenen met alle daartoe nodig geachte vermogensbestanddelen op de wijze waarop zij menen dat nuttig is. Uitgangspunt voor de heffing van vennootschapsbelasting is het werkelijk behaalde resultaat en niet het resultaat dat de vennootschap met andere vermogensbestanddelen of op andere wijze had kunnen behalen. Het enkele feit dat een vennootschap een winstmogelijkheid onbenut heeft gelaten om een ander te bevoordelen is in het algemeen geen aanleiding om een voordeel dat de vennootschap niet heeft genoten toch in de belastingheffing te betrekken. Dat is anders als de vennootschap met haar aandeelhouder overeenkomsten aangaat, waarbij de vennootschap voor haar prestaties een lagere vergoeding bedingt dan zij van een niet-aandeelhouder zou hebben bedongen met de bedoeling de aandeelhouder te bevoordelen. In een dergelijk geval wordt het voordeel dat de vennootschap aan haar aandeelhouder doet toekomen tot de winst van de vennootschap gerekend.
 
Hof Den Bosch accepteerde een door de inspecteur aangebrachte correctie van de winst van een BV die haar aandeelhouder een voordeel had laten genieten. De BV bezat een vakantiehuis in Frankrijk en een zeiljacht. Deze vermogensbestanddelen werden gedurende enkele weken per jaar verhuurd aan de aandeelhouder en werden verder niet gebruikt. Het hof rekende niet genoten huurinkomsten tot de winst van de BV.
Volgens de Hoge Raad ging het hof daarbij uit van een onjuiste rechtsopvatting. Daarnaast was het hof ten onrechte niet ingegaan op de stelling van de vennootschap dat de belastingheffing over de huurinkomsten uit de woning aan Frankrijk was toegewezen. Het hof was verder van oordeel dat de aandeelhouder een verkapte dividenduitkering had genoten ter grootte van de niet genoten huurinkomsten van de BV, die bij hem belast moest worden. De Hoge Raad heeft beide uitspraken van het hof vernietigd en de zaken verwezen naar Hof Arnhem.
bv winst voordeel vermogensbestanddelen aandeelhouder vennootschap onderdeel huurinkomsten genoten gemiste

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs