SRA | 11-07-2012 | Leestijd:

Transacties tussen een BV en haar aandeelhouders moeten op zakelijke voorwaarden berusten. Onzakelijke transacties kunnen tot gevolg hebben dat de winst van de BV en/of het inkomen van de aandeelhouder gecorrigeerd worden.

 

Een BV kocht in 2003 in Zwitserland een exclusieve oude auto voor € 92.000. Een maand later verkocht de BV de auto aan haar dga voor € 100.000. Dat bedrag was gelijk aan de door de BV betaalde koopsom plus de gemaakte kosten. In 2008 liet de dga de auto in de originele staat terugbrengen om zo een certificaat van originaliteit van de fabriek te verkrijgen.

De Belastingdienst meende dat de waarde van de auto veel hoger was dan € 100.000, namelijk

€ 1.500.000, en stelde zich op het standpunt dat de BV voor het verschil een uitdeling van winst had gedaan aan haar dga. In verband daarmee legde de Belastingdienst aan de BV een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting op en aan de dga een navorderingsaanslag inkomstenbelasting.

De Belastingdienst slaagde er niet in te bewijzen dat de waarde in het economische verkeer van de auto in 2003 hoger was dan € 100.000. Niet aannemelijk was dat de Zwitserse verkoper enerzijds en de BV en haar dga anderzijds geen onafhankelijke derden waren. Om die reden gold de koopsom die de BV had betaald als de waarde in het economische verkeer van de auto. Dit betekende dat de koopsom die de dga aan de BV had betaald ook de waarde in het economische verkeer vertegenwoordigde. De status van de auto was namelijk niet veranderd en de BV had de prijs verhoogd met de kosten van invoer en transport van de auto.

De verwijzing naar bedragen die voor andere exclusieve auto’s werden betaald vormden geen bewijs voor een hogere waarde van deze auto. Hof Arnhem heeft de navorderingsaanslagen vernietigd.

koopsom inspecteur bv dga economische waarde verkeer belastingdienst auto winstuitdeling

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs