SRA | 29-10-2010 | Leestijd:

Giften aan instellingen die het algemeen nut beogen zijn aftrekbaar. De instelling moet daartoe bij beschikking van de inspecteur als zodanig zijn aangemerkt.

Volgens Hof Den Haag is de vrijmetselarij een levensbeschouwelijke instelling. De vrijmetselarij verkondigt geen leer of ideologie, maar vertegenwoordigt wel een levenshouding of levensbeschouwing. Van levensbeschouwelijke activiteiten wordt aangenomen dat zij zich volledig richten op het algemeen belang. De inspecteur was van mening dat de vrijmetselaarsloge een besloten gezelligheidsvereniging is.

Volgens het hof zijn de werkzaamheden van de Orde van Vrijmetselaren in organisatorische zin dienstig aan de levensbeschouwelijke werkzaamheden van de loges. Dat houdt in dat de orde zelf en de door haar verrichte werkzaamheden niet apart getoetst hoeven te worden aan het algemeen belangcriterium.

inspecteur werkzaamheden levensbeschouwelijke vrijmetselarij orde giften instellingen nut beogen aftrekbaar

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs