SRA | 04-01-2012 | Leestijd:

Wie in het buitenland woont en in Nederland inkomsten geniet, is buitenlands belastingplichtige in Nederland. De Wet IB 2001 biedt buitenlands belastingplichtigen de mogelijkheid om te kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Een gevolg van die keuze kan zijn dat iemand de negatieve inkomsten van zijn eigen woning in het buitenland in Nederland in aanmerking kan laten komen voor de belastingheffing. Die aftrekposten kunnen door de zogenaamde inhaalregeling worden teruggenomen.

 

Volgens de rechtbank Breda vormt de keuzeregeling inclusief de inhaalregeling een ongeoorloofde belemmering van het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Op grond van jurisprudentie van het Hof van Justitie EU hoeft geen keuze meer te worden gemaakt om de hypotheekrenteaftrek in Nederland te kunnen benutten wanneer een niet-ingezetene nagenoeg zijn gehele (gezins)inkomen heeft verdiend in Nederland. Een ingezetene van Nederland die overigens in vergelijkbare omstandigheden verkeert als de in het buitenland wonende belastingplichtige zou nooit worden geconfronteerd met enige vorm van inhaal van de in het verleden in aftrek gebrachte hypotheekrente als hij in een later jaar inkomsten zou gaan genieten die zijn toegewezen aan het buitenland.

inkomsten buitenlandse belastingplichtige nederland inhaalregeling buitenland belastingplicht onverbindend buitenlands ingezetene

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs