SRA | 30-07-2012 | Leestijd:

Alleen een grondgebruikverklaring is niet voldoende om grond mee te tellen voor de mest en voor het verzilveren van toeslagrechten. Dit hebben verschillende landbouwers ervaren, met grote kortingen op de uitbetaling van toeslagrechten en mestboetes als gevolg, omdat zij zo de gebruiksnormen hadden overschreden. Als u grond met een grondgebruikverklaring gebruikt voor het verzilveren van toeslagrechten en mestafzet, zorg er dan voor dat u de grond ook feitelijk beheert.
Vaak begint het met de vraag van een grondeigenaar of er wat mest op het land gebracht kan worden. Omdat mestafzet c.q. gebruiksnormen bij veel bedrijven welkom zijn, is een ‘ja’ vaak makkelijk gegeven. Vaak zijn het maar kleine stukjes, waardoor beheer lastig is en er soms ook nog eigen dieren als schapen, geiten of paarden op lopen. Deze grond is niet geschikt om op te geven, maar eventueel wel om via het zogenaamde boer-boer-transport mest af te zetten.

Een collega ervoer aan den lijve wat de gevolgen kunnen zijn. Hij gaf gronden op voor de mestafzet en stond de eigenaren van de grond toe schapen en paarden op deze grond te weiden. DR zette een streep door deze grond, waardoor hij gekort werd op zijn bedrijfstoeslag en een deel van de mestgebruiks-ruimte verviel. Dit laatste betekende overschrijding van de gebruiksnormen, waar een mestboete voor werd opgelegd.

Daarnaast kreeg hij nog een waarschuwing voor het onjuist invullen van zijn Gecombineerde opgave. Feitelijk gebruiken betekent zelf bemesten, zelf exploiteren en zelf de beslissingen nemen over de grond. Alleen opgeven en er een keer mest naartoe rijden is onvoldoende.

grond toeslagrechten wat mest mestafzet feitelijk gebruiksnormen grondgebruikverklaring verzilveren waardoor

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs