SRA | 29-10-2010 | Leestijd:

Hypotheekrente is aftrekbaar voor zover deze betrekking heeft op de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning. Een eigen woning is de woning die een belastingplichtige als hoofdverblijf ter beschikking staat.

Een appartement dat iemand erft van zijn vader en dat voor zijn vader een eigen woning vormde, is geen eigen woning voor de erfgenaam. Het appartement stond de erfgenaam niet als hoofdverblijf ter beschikking. De hypotheekrente die de erfgenaam betaalde in afwachting van de verkoop van het appartement was daarmee niet aftrekbaar.

woning betrekking beschikking aftrekbaar appartement erfgenaam geërfd hypotheekrente hoofdverblijf vader

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs