SRA | 29-09-2011 | Leestijd:

Bij de Tweede Kamer is het voorstel om de Wet melding collectief ontslag (WMCO) te wijzigen in behandeling. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging betreffende dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

De WMCO kent een meldingsplicht voor voorgenomen ontslag om bedrijfseconomische redenen van twintig of meer werknemers binnen een periode van drie maanden. Het wetsvoorstel breidt de meldingsplicht voor collectieve ontslagen uit tot beÃĢindigingsovereenkomsten. Ten tijde van de invoering van de wet was ontslag met wederzijds goedvinden niet gangbaar. Door aanpassing van het recht op WW is dat gewijzigd. De nota van wijziging bevat enkele technische aanpassingen. In de nota naar aanleiding van het verslag gaat de minister in op vragen van de diverse fracties.

wet nota aanleiding verslag wetsvoorstel kamer minister ontslag wmco aanpassing

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs