SRA | 21-09-2011 | Leestijd:

Omvorming zelfstandigenaftrek
De huidige zelfstandigenaftrek kent een schijventarief. Naarmate de winst van een ondernemer hoger is, daalt het bedrag van de zelfstandigenaftrek. Het kabinet vindt echter dat ondernemers de ambitie moeten hebben om te groeien. Die ambitie wordt niet gestimuleerd door de huidige zelfstandigenaftrek. Daarom wordt de zelfstandigenaftrek omgezet in een vast bedrag, ongeacht de hoogte van de winst. Het bedrag van de zelfstandigenaftrek wordt € 7.280. In afwijking van de huidige bedragen van de zelfstandigenaftrek wordt het vaste bedrag niet jaarlijks geïndexeerd.

Beperking plafond oudedagsreserve
Ondernemers zonder pensioenregeling kunnen ten laste van de winst een oudedagsreserve vormen. De toevoeging aan deze reserve kent twee plafonds, namelijk 12% van de winst van de ondernemer en een absoluut bedrag van € 11.882 (2011). Dit bedrag wordt verlaagd met €  2.500 tot € 9.382 in verband met de financiering van de verlenging van de vrijwillige voortzetting van een pensioenregeling.

ondernemers winst ondernemer bedrag zelfstandigenaftrek huidige ambitie oudedagsreserve omvorming de

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs