Sociaal akkoord over arbeidsmarkt

Kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben donderdag 11 april jl. een akkoord gesloten over nieuwe plannen rondom de arbeidsmarkt. Door dit akkoord gaan de voorgenomen extra bezuinigingen voor volgend jaar van € 4,3 miljard niet door, mits de economie tijdig en voldoende aantrekt. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de voor 2014 geplande extra werkgeversheffing over lonen boven de € 150.000 voorlopig wordt geschrapt.

Hoofdpunten sociaal akkoord
Het sociaal akkoord bevat de volgende hoofdpunten:
• Vanaf 2016 wordt de WW geleidelijk aan verkort naar twee jaar. Werkgevers en werknemers kunnen in de CAO aanvullende WW afspreken. De WW-premies gaan vanaf 1 januari 2014 structureel met € 1,3 miljard omhoog.
• De kantonrechter wordt vanaf 2016 de route voor ontslag na een arbeidsconflict. De UWV-route wordt bewandeld voor ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid.
• De maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentage voor een pensioenvoorziening wordt per 2015 met 0,4% verlaagd. Bovendien vervalt de fiscale facilitering van pensioen boven een pensioengevend loon van € 100.000 per jaar. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben tot 1 juni de tijd om hierop aanvullingen of alternatieven te bedenken.

Verder wordt het verplichte quotum voor arbeidsgehandicapten geschrapt, krijgen flexwerkers sneller een vast contract en komt er na twee jaar dienstverband een zogeheten transitievergoeding voor ontslagen werknemers. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de nieuwe kabinetsplannen.

werkgevers vanaf extra boven akkoord sociaal arbeidsmarkt werknemersorganisaties miljard geschrapt

19-04-2013 | 13:01 | Informanagement
Deel via:

Blijf op de hoogte, geef je op voor onze maandelijkse nieuwsbrief


Of volg ons via LinkedIn/Twitter

  

Zoeken in nieuwsbank

Gerelateerde diensten