SRA | 07-09-2011 | Leestijd:
Het verzoek om toepassing van de 30%-regeling door een buitenlandse trainer van een sportvereniging werd afgewezen, omdat niet voldaan was aan het vereiste dat de specifieke deskundigheid van de trainer op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig was.
De sportvereniging en de trainer hadden een lijst opgesteld met de namen van beschikbare trainers die in het bezit waren van het vereiste diploma en die voldeden aan de functieomschrijving van de vereniging. Hierdoor ontbraken de namen van trainers die een te hoog salaris vroegen, te oud waren of die bij de vereniging ontslagen waren.
Volgens Hof Den Bosch betekende het niet voldoen aan de eisen of wensen van de vereniging niet dat bepaalde trainers niet beschikbaar waren. In plaats van het gestelde aantal geschikte kandidaten van twee, waren er volgens het hof 13 beschikbare kandidaten. Dat aantal was te groot om van schaarste te kunnen spreken.
schaars trainer trainers vereniging kwaliteiten hoofdtrainer onvoldoende sportvereniging vereiste namen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs