G-rekening blijft bestaan!

De vervanging van de g-rekening door een depotstelsel gaat niet door. Het ministerie van Financiën heeft bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen aangegeven dat het depotstelsel definitief van de baan is. Dit is echter nog niet officieel bevestigd.

Het was de bedoeling dat het depotstelsel het systeem van g-rekeningen stapsgewijs zou vervangen. Nadat vorig jaar de invoering al tot nader order was uitgesteld lijkt nu het depotstelsel helemaal van tafel. Aan de Bond van Bemiddelings-en Uitzendondernemingen heeft het ministerie laten weten dat het gebruik van de g-rekening gewoon in stand blijft, maar dat het hele systeem wel toekomstbestendiger wordt.

Als aannemer of inlener kunt u uw risico op aansprakelijkheid beperken door een deel van de factuur van de onderaannemer of uitlener dat bestemd is voor loonheffingen of btw te storten op de g-rekening van de onderaannemer/uitlener. Mits voldaan aan de voorwaarden kunt u dan voor het gestorte bedrag niet meer aansprakelijk gesteld worden.

rekening bestaan onderaannemer systeem uitlener ministerie depotstelsel bond bemiddelings uitzendondernemingen

05-03-2015 | 11:40 | SRA
Deel via:

Blijf op de hoogte, geef je op voor onze maandelijkse nieuwsbrief


Of volg ons via LinkedIn/Twitter

  

Zoeken in nieuwsbank